Spływ

Ze względu na wyczerpanie dostępnych miejsc lista podstawowa jest zamknięta
Proszę o wpisanie się na listę rezerwową

Jeżeli rejestrujesz grupę osób, to prosimy o uzupełnienie poniższych informacji o "klubie". W przypadku indywidualnych zapisów, można przejść do niższej sekcji już z uzupełnianiem danych osobowych uczestnika.

Grupa

Oświadczam, że warunki uczestnictwa w spływie (regulamin spływu) są nam znane i zobowiązujemy się ich przestrzegać.
Rezygnacja z uczestnictwa w spływie na 7 dni przed rozpoczęciem spływu lub w trakcie jego trwania zobowiązuje do pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 200 zł za osobę.

Spływ