Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

lut20

Konkurs "Niska emisja - w środowisku lokalnym"

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przypomina, że dnia 15 marca 2015 r. upływa termin składania prac konkursowych pn. : "Niska emisja - w środowisku lokalnym". Jeden z konkursów ekologicznych został ogłoszony dla uczniów ze szkół biorących udział w warsztatach edukacyjnych. Przedmiotem konkursu podlegającym ocenie będzie opracowanie długofalowego i ogólnoszkolnego programu ochrony powietrza, który będzie zawierał opublikowane wyniki badań przeprowadzone w trakcie warsztatów szkoleniowych w Ośrodku edukacji ekologicznej w Lipiu oraz ...Czytaj dalej

lut16

Przetarg na PGN-y ogłoszony

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty rozpoczął realizację projektu pn. "Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty". Dofinansowanie w 85% pochodzi z Funduszu Spójności w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt polega na opracowaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 9 gmin zrzeszonych w Związku...Czytaj dalej

lut16

Spotkanie informacyjne

W dniu 16.02.2015 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się spotkanie informacyjne w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL 02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów". Informację na temat zaplanowanych działań w projekcie przedstawił Przewodniczący Zarządu ZMiGDP - Pan Waldemar...Czytaj dalej

lut02

Podręcznik dobrych praktyk

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty opracował i wydał "Podręcznik dobrych praktyk na bazie szwajcarskich i polskich doświadczeń w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii". Czytaj dalej

sty21

Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu dot. rekultywacji składowisk

W związku z wygenerowanymi w trakcie realizacji projektu oszczędnościami poprzetargowymi, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podpisany został Aneks nr POIS.02.01.00-00-035/13-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-035/13-00 z dnia 19 listopada 2013 r. projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Powstałe oszczędności umożliwiły rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o rekultywację 6 dodatkowych składowisk na terenie gmin:...Czytaj dalej

sty20

Raport z projektu pilotażowego harmonizacji danych przestrzennych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało raport z projektu pilotażowego harmonizacji zbiorów danych przestrzennych w temacie zagospodarowanie przestrzenne pn. "Opracowanie strategii harmonizacji na poziomie tematu zagospodarowanie przestrzenne (Land use) na podstawie projektu pilotażowego w gminach, w zakresie harmonizacji zbiorów, metadanych i usług danych przestrzennych".
W projekcie uczestniczyły wybrane gminy ZMiGDP. System Informacji Przestrzennej ZMiGDP przedstawiony został jako przykład dobrych praktyk w budowaniu krajowej...Czytaj dalej

gru23

Kwartalna Rada Budowy

9 grudnia 2014 r. w siedzibie ZMiGDP w Karlinie odbyła się Kwartalna Rada Budowy, której przewodniczyła firma pełniąca usługi Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla wszystkich inwestycji w ramach realizacji Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Tematem spotkania było omówienie postępu realizacji robót dla poszczególnych zadań ...Czytaj dalej

gru23

Spotkanie Świąteczne zorganizowane przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

W dniu 10 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się coroczne Spotkanie Świąteczne, zorganizowane przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ambasady Szwajcarii, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz szerokie grono Beneficjentów funduszy szwajcarskich. Spotkaniu towarzyszyła radosna, świąteczna atmosfera, urozmaicona konkursami.Czytaj dalej

gru23

Prezentacja Systemu Informacji Przestrzennej ZMiGDP

Prezentacja Systemu Informacji Przestrzennej ZMiGDPCzytaj dalej

gru01

Dzień Czystego Powietrza

W dniu 14 listopada w Dniu Czystego Powietrza, szkoły uczestniczące w projekcie zorganizowały na terenie swoich miejscowości happening. Happening został przygotowany przez uczestników warsztatów i ich opiekunów dla pozostałych uczniów oraz społeczności lokalnej. Celem happeningu było przekazanie zdobytej podczas warsztatów w OEE w Lipiu wiedzy na temat niskiej emisji i zwrócenie uwagi na problem spalania śmieci w domowych paleniskach. Szkoły otrzymały balony, wiatraczki oraz ulotki informacyjno-promocyjne, które zawierały informacje dotyczące oddziaływania na...Czytaj dalej

Wyświetlanie 111 do 120 z 198 aktualności