Ruszyła budowa PSZOK w Turowie

09 sierpień 2019, 10:21 (wiek: 3 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

24 lipca 2019 r. został przekazany teren pod budowę PSZOK dla Gminy Szczecinek. Punkt powstanie na terenie miejscowości Turowo.

W ramach inwestycji powstanie utwardzony plac, wyposażony w oświetlenie oraz kanalizację deszczową wraz z separatorem substancji ropopochodnych. Na terenie PSZOK ustawiony zostanie kontener socjalno-biurowy wyposażony w niezbędne instalacje. Na placu rozstawione zostaną kontenery i pojemniki na odpady komunalne. Przy wjeździe wbudowana zostanie waga samochodowa.

Powstanie również ścieżka edukacyjna o nawierzchni ekologicznej ze żwirku.

Dofinansowanie w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.