Lasek komunalny w Szczecinku – tworzenie i odnowienie klinów zieleni.

24 październik 2019, 14:04 (wiek: 1 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

W dniu 16 października przekazano wykonawcy teren robót w lasku komunalnym w Szczecinku. Inwestycja stanowi drugi etap zadania polegającego na tworzeniu i odnowieniu klinów zieleni w mieście Szczecinek. W ramach zadania usunięte zostaną obumarłe i wywróconych drzewa na terenie lasku komunalnego. Wykonane zostaną nowe nasadzenia oraz ścieżki gruntowych z wykorzystaniem istniejących przedeptów. Rozmieszczone zostaną kolejne karmniki, budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów zapylających. Teren wzbogaci się o nowe elementów małej architektury i tablice informacyjne.