V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem Zwiniętych Torów 2014

26 marzec 2014, 12:18 (wiek: 5 lat)

Szanowni Państwo.

Tegoroczny, „V Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakiem Zwiniętych Torów 2014” Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne, odbędzie się w dniach 24–25 maja 2014, na trasie Karlino - Gościno – Rymań. Zapisy na rajd odbywać się będą jak w roku poprzednim poprzez stronę internetową. Link do rejestracji internetowej aktywny będzie od godz. 9.00 w dniu 05 maja 2014.

Karta zgłoszeniowa zawierać będzie Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer telefonu. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu danych, karta zostanie automatycznie wysłana na adres email wypełniającego i do biura związku. Osoba zgłaszająca musi wydrukować i podpisać kartę zgłoszeniową a następnie i przesłać skan lub oryginał karty emailem, faxem lub pocztą tradycyjną na adres biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do dnia 20 maja 2014. Podpisując kartę zgłoszeniową akceptujemy regulamin rajdu i tylko na podstawie otrzymanej, podpisanej karty zgłoszeniowej, osoba lub klub zostaną wpisane na listę uczestników Rajdu Rowerowego. Zapisy będą prowadzone do momentu wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji udziela: Remigiusz Spaleniak tel: 94 716 63 39; tel. 94 311 72 47 w. 1

 Z powodu braku miejsc rejestracja została zakończona.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa