Ankiety do Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

04 maj 2015, 11:43 (wiek: 4 lat)

Szanowni Państwo

W związku z przystąpieniem do opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białogard, Gminy Kołobrzeg, Gminy Białogard, Gminy Dygowo, Miasta i Gminy Karlino, Gminy Rąbino, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice, Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże nam ustalić zapotrzebowanie oraz zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wysokości emisji CO2 do atmosfery.

Podstawowym celem badania jest zaplanowanie działań niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, które zmniejszą emisję zanieczyszczeń powietrza na obszarach Gmin i Miast Związku Gmin Dorzecza Parsęty, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Ponadto zaplanowanie działań wpływających na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stornami, działania edukacyjne).

Wykonawcą badania są: Case-Doradcy Sp. z o. o. (Lider) i Energorozwój S.A. (Partner) z siedzibą w Warszawie.

W skład zespołu realizującego projekt wchodzą:

  1. mgr inż. Michał Sikora, e-mail: michal.sikora@case.com.pl, tel. 22 892 08 68;
  2. dr inż. Jarosław Osiak, e-mail: jaroslaw.osiak@case.com.pl;
  3. dr inż. Andrzej Zajdel, e-mail: energorozwoj@energorozwojsa.pl

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przychylność, zrozumienie i współpracę z zespołem badawczym i umożliwienie dostępu do pełnych informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, a także udział i pomoc podczas zbierania danych w ramach projektu. Państwa pomoc i zaangażowanie jest nieodzownym warunkiem rzetelności i efektywności wyników i wykorzystania ich do utworzenia gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej. Proszę o przekazanie wypełnionej ankiety do dnia 31 maja 2015 r. w jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłanie wypełnionej ankiety (skanu) drogą elektroniczną na adres: ankiety.pgn@gmail.com z dopiskiem _Nazwa Miasta lub Gminy;
  2. Poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej na stronie internetowej pgn.parseta.pl