Użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty

28 czerwiec 2016, 15:26 (wiek: 2 lat)

Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych, że w dniu dzisiejszym, otrzymaliśmy zawiadomienie o tym, iż oferta na użytkowanie obwodu rybackiego rzeki Parsęty złożona przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, okazała się najlepszą - uzyskaliśmy 115 pkt. Wyprzedziliśmy Okręg PZW w Poznaniu (98,96 pkt) i Okręg PZW w Szczecinie (90,23 pkt).

Duże nakłady zarybieniowe, a także bioróżnorodność, na którą postawiliśmy, stwarza szansę na to, aby o królowej polskich rzek łososiowo-trociowych było głośno, i to nie tylko w naszym kraju. Aby tak się stało czeka nas dużo pracy i zaangażowania, ale wiemy, że przy współpracy ze wszystkimi środowiskami, dla których celem nadrzędnym jest dobro Parsęty, wymierne efekty naszego zarządzania tym ciekiem wkrótce będą odczuwalne.

Mamy nadzieję, że niedługo dojdzie do podpisania umowy i będziemy mogli wdrażać plan naprawczy, który uzdrowi rzekę.