Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty w roku 2017 etap I i II

23 luty 2017, 10:09 (wiek: 2 lat)

Miło nam poinformować, że w dniu 08.02.2017 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie postanowił udzielić dofinansowania na realizację zadania pn. „Ochrona ichtiofauny ginącej i zagrożonej wyginięciem w dorzeczu Parsęty w roku 2017 etap I i II”. Dofinansowanie w formie łącznej dotacji w wysokości 254.998,88 zł zostanie przeznaczone na zakup materiału zarybieniowego. W ramach etapu I i II do wód Królowej trafią następujące gatunki ryb:
•Lipień - wylęg żerujący: 75.000 szt., Lipień - narybek jesienny - 19.800 szt.;
•Pstrąg potokowy - narybek letni: 50.450 szt.,
•Certa - narybek letni: 33.250 szt., Certa - narybek jesienny: 10.000 szt.,
•Węgorz narybek podchowany - 30 kg,
•Miętus - wylęg żerujący - 2.250.000 szt.,
•Jaź - wylęg żerujący - 375.000 szt.,
•Troć wędrowna – narybek letni – 1.200.000 szt.
Realizacja projektu przyczyni się do zahamowania utraty bioróżnorodności oraz  zwiększenia  populacji ryb ginących i  zagrożonych wyginięciem w Parsęcie i jej dopływach.