Zapraszamy na seminarium pt. "Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce- procedury i dokumentacja. Nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych – jak przygotować się do zmian”

13 kwiecień 2017, 12:30 (wiek: 2 lat)

Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania, działające w strukturach Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie organizuje wraz z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego (IGHP) z województwa zachodniopomorskiego seminarium pn. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce- procedury i dokumentacja. Nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych – jak przygotować się do zmian”, które odbędzie się w dniu 24.04.br. w godzinach 10:00 – 15:30 w hotelu New Skanpol (ul. Dworcowa 10) w Kołobrzegu.

W/w seminarium wezmą udział przedstawiciele Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) z województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele z branży hotelarskiej gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

I część seminarium będzie opierała się na praktycznych aspektach zatrudniania cudzoziemców z naciskiem na branżę hotelarską. Uczestnicy seminarium będą mogli dowiedzieć się, jakie przepisy i procedury obowiązują pracodawców, ubiegających się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca oraz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca zarówno z obszaru Unii Europejskiej jak i spoza Unii (np. obywatele Ukrainy). Tę część seminarium poprowadzi pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

II część spotkania obejmie temat projektu zmian Ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dowiedzą się również, jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem, jak zarządzać ich bezpieczeństwem oraz jak się przygotować na zmiany. Poprowadzi ją p. Przemysław Chojnowski z Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr „Spektrum” , od 2012 roku akredytowany coach (International Coach Federation) na poziomie ACC, który prowadzi liczne szkolenia i seminaria. 

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w załączniku na adres e-mail: centrum@parseta.org.pl lub faksem: 94 311 71 16 najpóźniej do dnia 19.04.br.

Spotkanie zostało zaplanowane na max. 40 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w  w/w seminarium jest bezpłatny.

Seminarium jest realizowane w ramach projektu Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch - Oderland w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia /Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).