XVI Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2017, Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne

05 lipiec 2017, 11:38 (wiek: 1 lat)

Tegoroczny, „XVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2017, Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne” odbędzie się w dniach 27 – 30 lipiec 2017. Zapisy na Spływ Kajakowy odbywać się będą, poprzez stronę internetową www.parseta.org.pl. Link do rejestracji internetowej aktywny będzie od godz. 9.00 w dniu 06 lipca 2017.

Karta zgłoszeniowa zawierać będzie Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, pesel, numer telefonu. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu danych, karta zostanie automatycznie wysłana na adres email wypełniającego i do biura związku. Osoba zgłaszająca musi wydrukować i podpisać kartę zgłoszeniową a następnie i przesłać skan lub oryginał karty emailem, faxem lub pocztą tradycyjną na adres biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do dnia 24 lipca 2017. Podpisując kartę zgłoszeniową akceptujemy regulamin spływu i tylko na podstawie otrzymanej, podpisanej karty zgłoszeniowej, osoba lub klub zostaną wpisane na listę uczestników Spływu Kajakowego Parsęta 2017. Zapisy będą prowadzone do momentu wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji udziela: Remigiusz Spaleniak tel: 94 716 63 39; tel. 94 311 72 47

 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.