25 lat minęło.......konferencja podsumowująca jubileusz działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

26 wrzesień 2017, 09:28 (wiek: 1 lat)

Za nami 25 lat efektywnej pracy na rzecz rozwoju lokalnych społeczności gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Dzięki zrealizowanym projektom wyposażyliśmy gminy członkowskie w sprzęt komputerowy, wyremontowaliśmy obiekty użyteczności publicznej, wybudowaliśmy i oznakowaliśmy infrastrukturę turystyczną, w tym kajakową i rowerową oraz zrealizowaliśmy trzeci pod względem wielkości w Polsce projekt wodno – kanalizacyjny.

Dysponując tak ogromnym i cennym potencjałem przyrodniczym, liczymy na nowe wyzwania i dalszy dynamiczny rozwój Dorzecza Parsęty.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili między innymi: Pani Anna Mieczkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Jacek Chrzanowski Prezes WFOŚiGW w Szczecinie, Pan Andrzej Kreft Dyrektor RZGW w Szczecinie, przedstawiciele Stowarzyszenia gmin polskich Euroregionu Pomerania Paweł Bartnik i Pani Irena Stróżyńska. Pan Jan Sachs i Pan Jerzy Sarnowski reprezentowali WFOŚiGW w Koszalinie oraz partnerzy projektu z Niemiec Amt Mecklenburgische Kleinseenplatte przedstawiciele miast Wolgast, Dargun, wójtowie, burmistrzowie, delegaci, oraz instytucje współpracujące ze Związkiem.

Projekt "XXV-lecie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jako przykład współpracy transgranicznej", dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).