Zaproszenie na szkolenie - Zmiany w podatkach VAT, PIT i CIT w 2017 i 2018 roku

29 maj 2018, 16:19 (wiek: 1 lat)

W dniu 5 czerwca 2018 roku Centrum Usługowo – Doradcze Euroregionu POMERANIA w Karlinie w ramach realizowanego projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” (Nr projektu INT 6) organizuje szkolenie

pn. „Zmiany w podatkach VAT, PIT i CIT w 2017 i 2018 roku”.

Prowadzącym będzie doświadczony doradca podatkowy z fimy Goldenstein Spółka z o.o. ze Szczecina Pan Mariusz Nowak. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, poparty wieloma przykładami z praktyki, poprzez które zostanie zwrócona szczególna uwaga na czynności kwestionowane przez organy skarbowe, a także zniwelowanie błędów w zakresie VAT.

Szkolenie adresowane jest do księgowych, głównych księgowych, specjalistów do spraw podatkowych oraz do osób zainteresowanych tematyką.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 09:00-15:00 w Sali konferencyjnej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, II piętro.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: mb@parseta.org.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu: 94 311 35 49.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 01.06.2018r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy