KOMUNIKAT „XVII Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2018, Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne”

04 lipiec 2018, 14:02 (wiek: 356 dni)

Szanowni Państwo.

Tegoroczny, „XVII Międzynarodowy Spływ Kajakowy Parsęta 2018, Polsko – Niemieckie Spotkania Turystyczne” odbędzie się w dniach 26–29 lipca 2018.

Baza spływu została przeniesiona do Kompleksu Wypoczynkowego PETRICO PARK, Krzywopłoty k/Karlina. Prosimy uważnie przeczytać Regulamin Spływu.

Zapisy na Spływ Kajakowy odbywać się będą, poprzez stronę internetową www.parseta.org.pl. Link do rejestracji internetowej aktywny będzie od godz. 10.00 w dniu 10 lipca 2018.

Karta zgłoszeniowa on-line, zawierać będzie Imię, Nazwisko, adres/miasto, pesel, numer telefonu. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu danych, karta zostanie automatycznie wysłana na adres email wypełniającego i do biura związku. Osoba zgłaszająca musi wydrukować i podpisać kartę zgłoszeniową a następnie i przesłać skan lub oryginał karty emailem, faxem lub pocztą tradycyjną na adres biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do dnia 22 lipca 2017. Podpisując kartę zgłoszeniową akceptujemy regulamin spływu i tylko na podstawie otrzymanej, podpisanej karty zgłoszeniowej, osoba lub klub zostaną wpisane na listę uczestników Spływu Kajakowego Parsęta 2018. Zapisy będą prowadzone do momentu wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

W najbliższym czasie załączymy regulamin i Program do pobrania.

 

UWAGA:

Baza spływu została przeniesiona do Kompleksu Wypoczynkowego PETRICO PARK, Krzywopłoty k/Karlina. Prosimy uważnie przeczytać Regulamin Spływu.

Istnieje możliwość indywidualnego wynajęcia pokojów hotelowych bądź „Domków Rybackich” szczegółu na stronie www.petrico-park.pl.

Informacji udziela: Remigiusz Spaleniak tel: 94 716 63 39; tel. 94 311 72 47

 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.