Spotkanie partnerów w ramach projektu „SOUTH BALTIC MANORS – Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area”

08 kwiecień 2019, 14:13 (wiek: 139 dni)

W dniach 02-05 kwietnia Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie był organizatorem międzynarodowego spotkania partnerów  biorących udział w realizacji projektu „SOUTH BALTIC MANORS – Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area” STHB.02.0200-DE-0140/17-00, którego celem jest zwiększenie potencjału turystycznego dworów i pałaców na obszarze Południowego Bałtyku. W ramach realizowanego projektu docelowo zostaną opracowane i wydane przewodniki turystyczne (w tym również 3D), przeprowadzona zostanie analiza historyczna wybranych obiektów oraz przygotowana mobilna wystawa.

W spotkaniu wzięli udział partnerzy projektu z 4 krajów: Polski (Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne, Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA), Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie), Litwy (Universytet w Kłajpedzie i Park Regionalny Rambynas), Danii (Muzeum Lolland Falster) i Niemiec (Turism Association Vorpommern – Lider Projektu i Association of Palaces and Manor Houses in Mecklenburg-Vorpommern). Spotkanie poprowadził Pan Jens Masuch z GA-MA Consulting, odpowiedzialnej za prawidłową realizację projektu.

W ramach warsztatów, partnerzy projektu omówili strategię marketingową realizowanego projektu, formy komunikacji w mediach społecznościowych, opracowali koncepcję wyboru nazwy marki, hasła i sloganu. Ustalono dalszą formę współpracy przy realizacji zaplanowanych wystaw plenerowych i Festiwalu Otwartych Pałaców planowanego na rok 2020.

W przerwie między zajęciami, zorganizowany został wyjazd studyjny do zlokalizowanych na terenie dorzecza Parsęty zabytkowych dworów i pałaców.