Konferencja kończąca realizację projektu pn: „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizacje programów edukacyjnych".

23 marzec 2015, 12:33 (wiek: 7 lat) Kategoria: STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

    Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie serdecznie zaprasza przedstawicieli Gmin członkowskich oraz nauczycieli i uczniów biorących udział w warsztatach w dniu 26 marca 2015 r. na konferencję kończącą realizację projektu pn: "STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizacje programów edukacyjnych".

    Celem realizowanego projektu było uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i odpadów w nieprzystosowanych do tego paleniskach. Jednym z największych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego są zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł indywidualnych – domów i mieszkań.

    Niska emisja to nie tylko negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Zawarte w produktach spalania tlenki węgla, siarki związku chloru, fluoru i metali ciężkich oraz kancerogenne, smołowe aerozole wywołują wiele schorzeń układów krążenia i oddechowego, alergie, migreny, bezsenność, podnoszą ryzyko nowotworów.

Udział w projekcie wzięły szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu 16 województw. W trakcie trwania projektu zrealizowano bezpłatnie bloki warsztatowe dla uczniów (1320 osób) i dla 100 osób dorosłych.

W trakcie trwania konferencji zostaną wręczone nagrody zwycięzcom konkursu ekologicznego pn. "Niska emisja w środowisku lokalnym", którego celem było opracowanie przez uczniów długofalowego i ogólnoszkolnego programu ochrony powietrza, a osoby dorosłe miały opracować scenariusz lekcji dotyczących sposobu przeciwdziałania niskiej emisji.

Konferencja będzie zorganizowana w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Lipie 16, 78-331 Rąbino, gmina Rąbino, woj. Zachodniopomorskie.

W załączeniu program konferencji.

Prosimy o potwierdzenie obecności.

Organizacją konferencji zajmuje się Pani Agnieszka Pyrzyńska-Gorzkiewicz, tel. 94 717 71 23, email: apyrzynska@parseta.org.pl