Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

13 luty 2017, 00:00 (wiek: 2 lat) Kategoria: Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Miło nam poinformować że w dniu 13 lutego w Biurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie Budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę podpisał Pan Roman Wójcik - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, natomiast ZMiGDP reprezentował Pan Waldemar Miśko – Przewodniczący Zarządu ZMiGDP.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 10 gmin (Borne Sulinowo, Karlino, Gościno, Grzmiąca, Dygowo, Siemyśl, Ustronie Morskie, Szczecinek – gmina wiejska, Szczecinek Miasto, Postomino, Białogard Miasto, Kołobrzeg Miasto). Dodatkowo, na terenie dwóch miast Kołobrzegu i Szczecinka wykonane zostaną półpodziemne gniazda do selektywnej zbiórki odpadów.

Celem projektu jest obniżenie negatywnego skutku oddziaływania odpadów komunalnych na środowisko naturalne. PSZOK-i to miejsca, w których odbierane i składowane będą odpady dostarczane przez mieszkańców, a w dalszej kolejności przekazywane do sortowni w celu dalszego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

Projekt zakończy się 31 grudnia 2019 r.

Całkowita wartość projektu: 16 482 411,25

Kwota dofinansowania z Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 11 501 862,15 PLN