Park im. Prof. Leona Mroczkiewicza w Białogardzie zrewitalizowany

28 wrzesień 2020, 18:08 (wiek: 2 lat) Kategoria: Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Zakończona została realizacja rewitalizacji parku im. Prof. Leona Mroczkiewicza w Białogardzie. W dniu 23.09.2020 r. odbył się odbiór końcowy wykonanych robót. Dzięki przeprowadzonym pracom teren parku stał się atrakcyjny i bezpieczny dla odwiedzających. Odnowę terenu wykonano uwzględniając historyczny układu parku, jego leśny charakter z zachowaniem w przeważającej części roślinności rodzimej. Nasadzenia wykonano w oparciu o rodzime gatunki. Dla poprawienia infrastruktury parku wymieniono nawierzchnię alejek i parkingu, elementy małej architektury oraz wykonano oświetlenie wzdłuż alejek spacerowych. Dla poprawy bezpieczeństwa odwiedzających i wyposażenia w parku zamontowano monitoring.