Projekty Związku > Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - I > Materiały dotyczące projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

Materiały dotyczące projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

Dokumenty do pobrania:

Pismo przewodnie

65 KB

Deklaracja uczestnictwa

26 KB

Ankieta

31 KB

Prezentacja dotycząca projektu

675 KB

Lista obecności na spotkaniu 22.06.2009

420 KB