Kontakt

Kontakt

Kontakt z Biurem Związku

 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino
  

tel. (+ 48 94) 311 72 47
 fax.(+48 94) 311 71 16

e-mail: zmigdp@parseta.org.pl

 

Waldemar Miśko
Przewodniczący Zarządu
zmigdp@parseta.org.pl
 +48 94 311 72 73

Iwona Czerniec
Dyrektor Biura Związku
ic@parseta.org.pl
+48 94 311 72 47 

Edyta Tomaszewska
Skarbnik
et@parseta.org.pl
+48 94 716 63 36

Referat d/s Ochrony Środowiska i Inwestycji

Monika Drabowicz
Kierownik referatu
md@parseta.org.pl
+48 94 311 72 47

Rafał Beska
Inspektor d/s inwestycji
rb@parseta.org.pl
+48 94 716 63 38

Joanna Skoczyk
Podinspektor d/s rozliczeń
js@fs.parseta.pl

+48 94 716 63 48

Justyna Dworak
starszy specjalista ds rozliczeń
jdw@praseta.org.pl
+48 94 716 63 39

Referat turystyki, promocji i edukacji ekologicznej

Remigiusz Spaleniak
Starszy specjalista d/s turystyki i środków pomocowych
rs@parseta.org.pl
+48 94 716 63 39


Referat organizacyjny

Joanna Kwarcińska
Inspektor d/s organizacyjnych i kadr
jk@parseta.org.pl
+48 94 311 72 47 
+48 94 716 63 41

Referat ds informatyzacji - Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego

Mateusz Woronko
młodszy referent ds informatycznych
mw@parseta.org.pl
+48 94 716 63 37

Referat finansowy

Anna Kojder
podinspektor ds księgowości
akojder@parseta.org.pl
+48 94 311 35 48

 

 

Referat ds współpracy z przedsiębiorcami Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania

Małgorzata Bochniak
Specjalista d/s współpracy z przedsiębiorcami
mb@parseta.org.pl
+48 94 311 35 49

Arkadiusz Binaś
inspektor ds współpracy z zagranicą
ab@parseta.org.pl
+48 94 716 63 89

Monika Dziłbo
podinspektor d/s współpracy z zagranicą
mdzilbo@parseta.org.pl
+48 94 311 35 49

 

Referat ds gospodarki wodnej

 Kamil Piecuch
Kierownik Referatu
kp@parseta.org.pl
+48 94 716 63 31

Jakub Podleśny
Inspektor
jp@parseta.org.pl
+48 94 716 65 49

Agnieszka Pyrzyńska -Gorzkiewicz

starszy specjalista ds. rozliczeń

apyrzynska@parseta.org.pl

+ 48 94 716 65 49