Zgłaszanie nieprawidłowości

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, jako Beneficjent i strona umów o dofinansowanie projektów w ramach POIŚ , informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informację o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można dokonać poprzez: