Projekty Związku > Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty