Przetarg na PGN-y ogłoszony

16 luty 2015, 14:27 (wiek: 9 lat) Kategoria: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty rozpoczął realizację projektu pn. "Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty".

Dofinansowanie w 85% pochodzi z Funduszu Spójności w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Projekt polega na opracowaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 9 gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty: Miasta Białogard, Gminy Kołobrzeg, Gminy Białogard, Gminy Dygowo, Miasta i Gminy Karlino, Gminy Rąbino, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice, Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój.

W ramach realizacji projektu konieczne jest przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w gminach. Niezbędne jest również utworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych i pyłów.

W ramach zakresu fakultatywnego planuje się sfinansowanie aktualizacji Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz dla Miasta Białogard.

Wartość projektu:

284 000,00 zł

Dofinansowanie:

241 400,00 zł

Wkład własny:

42 600,00 zł

Przetarg na realizację zakresu projektu został ogłoszony w dniu 16.02.2015 r.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://bip.parseta.org.pl/index.php?id=99295