Dofinansowanie projektu “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

28 wrzesień 2011, 11:27 (wiek: 13 lat) Kategoria: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Informujemy, że złożony przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wniosek o dofinansowanie projektu p.t.: “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach III konkursu o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został oceniony pozytywnie pod kątem spełnienia formalnych kryteriów dostępu. Aktualnie wniosek skierowany został do kolejnego etapu jakim jest ocena w zakresie merytorycznych kryteriów dostępu.