Podpisanie umowy na kompleksową dostawę i instalację komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu przeciwdziałającemu wykluczeniu cyfrowemu na terenie Dorzecza Parsęty

23 grudzień 2013, 09:19 (wiek: 9 lat) Kategoria: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - I

W dniu 19 grudnia 2013 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” została podpisana umowa z firmą ESPOL Sp. z o.o. na kwotę 7 231 800,00.

Zakres umowy obejmuje:

- dostawę 1031 komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym z 7 letnią gwarancją(w tym 227 sztuk dla gospodarstw domowych);

- dostawę 177 drukarek dla jednostek podległych - koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego;

- dostawę 227 łącz internetowych do gospodarstw domowych objętych wsparciem;

- dostawę 176 łącz internetowych do jednostek koordynacyjnych przeciwdziałających problemowi wykluczenia cyfrowego;

- przeprowadzenie 176 szkoleń dla  2 640 beneficjentów projektu;

- stworzenie portalu informacyjnego dot. projektu

Planowany termin zakończenia dostaw komputerów to 28.02.2014r., natomiast zakończenie realizacji umowy to 19.05.2014r.