Spotkanie ws. projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

16 marzec 2012, 12:09 (wiek: 10 lat) Kategoria: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - I

W dniu 09 marca 2012 roku w Biurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się spotkanie ws. projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty".

Podczas spotkania został omówiony cel projektu, który ma zapewnić dostęp do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem  cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy do 227 gospodarstw domowych objętych projektem oraz do 176 punktów koordynujących walkę z wykluczeniem cyfrowym.
Ogółem zakupionych zostanie 1037 komputerów, 177 drukarek, w 133 jednostkach rozbudowana zostanie wewnętrzna infrastruktura sieciowa, zostanie przeprowadzonych 176 szkoleń dla osób wykluczonych cyfrowo z obsługi komputera, wydanych zostanie 3000 podręczników „ABC korzystania z internetu i komputera”, zakupionych zostanie 1037 pamięci USB.
W ramach projektu sfinansowany zostanie również dostęp do Internetu dla gospodarstw domowych i  jednostek objętych projektem przez okres 27 miesięcy.

Uczestnikami programu zgodnie z podpisanymi porozumieniami są: Miasto Białogard, Miasto i Gmina Barwice, Miasto i Gmina Bobolice, Miasto i Gmina Borne Sulinowo, Miasto i Gmina Karlino, Miasto i Gmina Połczyn Zdrój, Gmina Białogard, Gmina Gościno, Gmina Kołobrzeg, Gmina Rąbino, Gmina Sławoborze, Gmina Tychowo, Powiat Świdwiński, Powiat Białogardzki, Powiat Kołobrzeski, Powiat Szczecinecki.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.