Strona główna

Aktualności

sty11

„PRZYRODO NIE ZNIKAJ!” rusza nowy projekt dla dzieci i młodzieży

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie do udziału w projekcie „PRZYRODO NIE ZNIKAJ!- promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego. Projekt realizowany będzie  w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, który jest jednostką budżetową Związku.

Czytaj dalej

gru14

Baza Aktów Prawnych

Udostępniliśmy aplikację "Baza Aktów Prawnych", która umożliwia m.in.   przechowywanie i ewidencjonowanie uchwał i zarządzeń oraz automatyczną ich publikację w systemie Biuletynów Informacji Publicznej w określonej strukturze z rozbudowaną przeglądarką dokumentów. Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu zapoznania się z systemem i jego implementacji na BIP-ie.Czytaj dalej

gru08

Posiedzenie Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie

Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2011 r. o godzinie 11.00 odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Przedmiotem posiedzenia będzie m.in. budżet na 2012, wysokość składki członkowskiej na Biuro Związku i JRP oraz uchwały w sprawie przystąpienia do projektów realizowanych przez Związek. Zapraszamy wszystkich delegatów na przemiotowe posiedzenie.Czytaj dalej

lis28

Plany budowy nowych ścieżek rowerowych

W dniu 07.11.2011 roku w Biurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przy ul. Szymanowskiego 17 odbyło się spotkanie w sprawie planów budowy ścieżek rowerowych na Terenie Dorzecza Parsęty w następnym okresie programowania. W czasie spotkania przedstawiono realizację obecnie trwających prac  związanych z budową ścieżek rowerowych po nasypie kolejki wąskotorowej. Omówiono kolejne etapy przebiegu Czytaj dalej

lis25

Ropoczęcie prac nad warunkami korzystania z wód regionów wodnych

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przystąpił do prac związanych z opracowywaniem projektów dotyczących warunków korzystania z wód regionów wodnych objętych zasięgiem jego działania  - region wodny Dolnej Odry i Przymorza ZachodnieCzytaj dalej

lis03

61 Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. "Produkty i świadczenia przyjazne seniorom - siłą napędową gospodarki"

W dniu 17 listopada 2011r. w Altentreptow w Niemczech odbędzie się 61 Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. "Produkty i świadczenia przyjazne seniorom - siłą napędową gospodarki" zorganizowane w ramach projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych Euroregionu Pomerania na lata 2009-2012" przez SBC Neubrandenburg. Celem organizowanego forum jest wsparcie dialogu pomiędzy gospodarką, światem naukowym, organizacjami konsumenckimi i związkami seniorów. PrelegenCzytaj dalej

paź14

Aneksy do porozumień dotyczące realizacji projektu „Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Z początkiem tygodnia zostały wysłane do gmin aneksy do porozumień dotyczące realizacji projektu „Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty.
Aneksy te określają budżet projektu oraz zakres merytoryczny i rzeczowy przypadający na partnerów projektu. Zawierają także załącznik z informacjami dotyczącymi dokumentów planistycznych obowiązujących w poszczególnych gminach.
Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie i uzupełnienie załącznika, w tym także Czytaj dalej

paź14

Warsztaty „Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Dnia 28.09.2011 r. w sali konferencyjnej ZMiGDP w Karlinie odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu „Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty.
W czasie spotkania poruszone zostały kwestie dalszej współpracy w ramach projektu, przede wszystkim dotyczące wektoryzacji dokumentów planistycznych. Przeanalizowana została propozycja aneksu do porozumienia opisującego tę współpracę. Przedstawiona została również propozycja zakresu informacyjCzytaj dalej

paź14

Zakupiono sprzęt komputerowy dla gmin

W ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" został zakupiony sprzęt komputerowy (stacje robocze GIS) dla gmin i związku. Sprzęt komputerowy jest z jednym etapów tworzenia systemu informacji przestrzennej w Związku. Komputer ten będzie pełnił funkcję stacji roboczej GIS w każdej z gmin biorącej udział w projekcie. W kolejnym etapie wdrażania systemu informacji przestrzennej na komputerze tym zainstalowane zostanie oprogramowaniCzytaj dalej

paź14

Ważne informacje i wersja żałobna

W ostatnim czasie w systemie BIP dodaliśmy dwa nowe moduły. Wszystkich administratorów Biuletynów powinna zainteresować opcja ważnych informacji. W każdej instalacji istnieje możliwość zaznaczenia danej strony (w formularzu edycji jej właściwości) jako istotnej informacji, która wówczas zacznie wyświetlać się w module menu pod "najnowszymi informacjami". Przykładową wersję można zobaczyć na BIP-ie Gminy Kołobrzeg. Wygląd jak i ilość wyświetlanychCzytaj dalej

Wyświetlanie 511 do 520 z 571 aktualności