Strona główna

Aktualności

cze30

Środki z Programu Rządowego Polski Ład dla ZMiGDP

Już wkrótce, Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu zyska nowe oblicze dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obiekt powiększy się o Salę Bioróżnorodności Dolin Rzecznych, zostanie zmodernizowany i doposażony w materiały dydaktyczne, a także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Ośrodku zamontowana zostanie winda, wyremontowane zostaną pomieszczenia wewnątrz Ośrodka, a otoczenie zyska nową infrastrukturę terenową. PrzeCzytaj dalej

cze20

XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2022. Polsko - Niemieckie Spotkania Integracyjne

Już po raz jedenasty Związek Miast i Gmina Dorzecza Parsęty był organizatorem dwudniowego Międzynarodowego Rajdu Rowerowego, który odbył się 26-27 maja br. Uroczystego otwarcia rajdu dokonał Przewodniczący Zarządu Pan Waldemar Miśko. Mimo początkowo niesprzyjających warunków pogodowych, po omówieniu trasy i warunków bezpieczeństwa, wszyscy ruszyli na trasę. Trasa rajdu prowadziła od Karlina do Rymania urokliwymi zakątkami Dorzecza Parsęty. Po dotarCzytaj dalej

cze14

W dniu 17 czerwca 2022 (piątek) Biuro Związku będzie nieczynne.

cze09

Konkurs fotograficzny

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zachęca dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat do udziału w konkursie fotograficznym

„PARK W OBIEKTYWIE”

organizowanym w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, nr POIS.02.05.00-00-0125/16-00, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. Tematyką konkCzytaj dalej

maj18

Trwają prace związane z rewitalizacją parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie.

Przy ul. Nadbrzeżnej trwają prace związane z rewitalizacją terenów zielonych. W ramach inwestycji powstają tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Zostaną zamontowane elementy małej architektury, powstają nowe chodniki i place wypoczynkowe. Dojście do parku od strony ul. Koszalińskiej zostanie zapewnione poprzez schody terenowe. Zostały zamontowane już urządzenia siłowni zewnętrznej, a już wkrótce pojawią się nowe nasadzenia. Czytaj dalej

Wyświetlanie 41 do 45 z 558 aktualności