Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych

09 wrzesień 2014, 09:28 (wiek: 8 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystąpił do projektu pilotażu harmonizacji zbiorów danych przestrzennych dla tematu zagospodarowanie przestrzenne nadzorowanego przez Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Projekt ten jest realizowany w ramach prac analitycznych, projektowych, wdrożeniowo-implementacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych z harmonizacją zbiorów danych pn. „Opracowanie strategii harmonizacji na poziomie tematu zagospodarowanie przestrzenne (Land use) na podstawie projektu pilotażowego w gminach, w zakresie harmonizacji zbiorów, metadanych i usług danych przestrzennych”.

Głównym celem zadania jest rozpoznanie uwarunkowań procesu harmonizacji danych dotyczących planowania przestrzennego w Polsce oraz opracowanie strategii harmonizacji metadanych, zbiorów danych przestrzennych i usług danych przestrzennych dla tematu zagospodarowanie przestrzenne (ang. Land use) z załącznika III Dyrektywy INSPIRE.

Gminy z obszaru ZMiGDP, które zostały wybrane do pilotażowej harmonizacji danych:  Miasto Kołobrzeg, Miasto Białogard, Gmina Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Karlino, Gmina Dygowo oraz Gmina Białogard.

Więcej informacji o projekcie na stronie http://harmonizacja.gridw.pl/