Instrukacje video dla użytkowników SIPu ZMiGDP

27 październik 2014, 15:23 (wiek: 8 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Stworzone zostały filmy instruktażowe dla wszystkich modułów aplikacji wewnętrznej Systemu Informacji Przestrzennej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Użytkownicy korzystający z SIPu mają teraz możliwość samodzielnego poznania funkcjonalności jakie oferuje serwis na podstawie filmu video.

Filmy opublikowane zostały na portalu YouTube i są dostępne w serwisie w Menu Informacje > Instrukcje wideo (tylko dla użytkowników posiadających login i hasło do serwisu)

http://urzad.gis.parseta.pl/imap/?locale=pl&gui=classic&sessionID=38058