Spotkanie robocze ws. waloryzacji przyrodniczej

03 listopad 2014, 13:49 (wiek: 8 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

31 października w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się spotkanie robocze dotyczące „Waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Ustronie Morskie, Wykonawca oraz pracownicy Związku.

W trakcie spotkania omówiono postęp prac nad waloryzacją oraz szczegóły organizacyjne i techniczne umieszczenia zebranych danych w Systemie Informacji Przestrzennej ZMiGDP.