GIS day 2014

24 listopad 2014, 13:50 (wiek: 8 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

19 listopada 2014 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się coroczne obchody 15. Światowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej (GIS day). Była to okazja do poszerzenia wiedzy z zakresu wykorzystania technologii oraz poznania nowości technicznych w tematyce GIS. Twórcy technologii oraz idei GIS podzielili się swoimi osiągnięciami oraz przedstawili perspektywy rozwoju. Zaprezentowane zostały najnowocześniejsze aplikacje oraz ich wdrażanie w ośrodkach akademickich, naukowych, szkołach i innych ośrodkach rozwojowych w Polsce.

W ramach obchodów GIS day 2014 w Szczecinie zaprezentowany został również System Informacji Przestrzennej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, jako przykład zastosowania GISu w administracji samorządowej.