Raport z projektu pilotażowego harmonizacji danych przestrzennych

20 styczeń 2015, 10:57 (wiek: 8 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało raport z projektu pilotażowego harmonizacji zbiorów danych przestrzennych w temacie zagospodarowanie przestrzenne pn. "Opracowanie strategii harmonizacji na poziomie tematu zagospodarowanie przestrzenne (Land use) na podstawie projektu pilotażowego w gminach, w zakresie harmonizacji zbiorów, metadanych i usług danych przestrzennych".


W projekcie uczestniczyły wybrane gminy ZMiGDP. System Informacji Przestrzennej ZMiGDP przedstawiony został jako przykład dobrych praktyk w budowaniu krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.


Z raportem można się zapoznać pod linkiem: http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/Inspire/Documents/raportPilotaz19_12_15.pdf