Seminarium konsultacyjne QGIS

18 marzec 2015, 14:17 (wiek: 7 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W dniach 12-13 oraz 16-17 marca 2015 w sali konferencyjnej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyły się seminaria konsultacyjne w ramach projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty".

Główną cześć seminarium stanowiły warsztaty, na których każdy uczestnik mógł zapoznać się pracą w programie QGIS. Seminarium rozpoczęło się od przedstawienia podstawowych zagadnień geoinformacyjnych, następnie rozpoczęły się prace z danymi przestrzennymi w programie QGIS: wizualizacja, geoprzetwarzanie, analiza i tworzenie danych. Na koniec warsztatów uczestników zapoznano z metodami klasyfikacji danych oraz tworzeniem własnej kompozycji mapowej za pomocą programu. W czasie warsztatów uczestnicy korzystali z danych zgromadzonych w bazie danych Systemu Informacji Przestrzennej ZMiGDP.

Po zakończeniu warsztatów obyła się dyskusja dotycząca potrzeby zasilenia systemu dalszymi zestawami danych, które posiadają gminy w swoim zasobie.