Seminarium konsultacyjne ArcGIS

30 marzec 2015, 00:00 (wiek: 7 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W dniach 19, 20 i 23 marca 2015 w sali konferencyjnej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyły się seminaria konsultacyjne w ramach projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty".

Główną cześć seminarium stanowiły warsztaty, na których każdy uczestnik mógł zapoznać się pracą w programie ArcGIS.  Warsztaty dotyczyły głównie: wizualizacji, geoprzetwarzania, analizy i tworzenia danych. Na koniec warsztatów uczestników zapoznano z tworzeniem własnej kompozycji mapowej za pomocą programu.

W czasie warsztatów uczestnicy korzystali z danych zgromadzonych w bazie danych Systemu Informacji Przestrzennej ZMiGDP oraz oprogramowania ArcGIS zakupionego w ramach projektu.