Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu POMERANIA

Centrum opiera swą działalność na współpracy z wydziałami gospodarczymi z terenu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz spoza niego. Rzetelna informacja, pośrednictwo w nawiązaniu kooperacji krajowych oraz polsko-niemieckich w różnorodnych dziedzinach: działalność gospodarcza, kultura, edukacja, ochrona środowiska, cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców i administracji - to nasze pole działania.

 

odbiorcy usług:

 • osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą
 • mikroprzedsiębiorstwa
 • małe i średnie przedsiębiorstwa

rok założenia: 1992 zasięg terytorialny:

 • lokalny (gmina, powiat)
 • regionalny (województwo)
 • międzynarodowy

dane teleadresowe:

 

Szymanowskiego 17
78-230 Karlino
telefon, fax tel.: (94) 311 35 49
fax: (94) 311 71 16

e-mail: centrum@parseta.org.pl adres www: www.centrum.parseta.org.pl

 

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

usługi informacyjne:

 • Porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego/kredyty, pożyczki
 • Informacje na temat dostępnych programów pomocowych i sposobach korzystania z instrumentów wsparcia przez MŚP
 • Udzielanie informacji o targach, wystawach, misjach

usługi doradcze:

 • Kojarzenie partnerów gospodarczych

usługi szkoleniowe:

 • Ochrona środowiska
 • Zamówienia publiczne
 • Energia
 • Programy pomocowe dla MŚP
 • Zarządzanie projektami
 • Zakładanie działalności gospodarczej