Projekty Związku > Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty > Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

Budowa ścieżek rowerowych to kolejny duży projekt przygotowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 13 183 903,67 zł, co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Działania 5.3. Ścieżki rowerowe.

            W ramach projektu zostanie wybudowanych ok. 57 km ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej, po nasypie zlikwidowanej kolei wąskotorowej, na terenie gmin: Karlino, Gościno, Rymań i Siemyśl.

Ścieżki będą przebiegać m.in. przez następujące miejscowości:

od jeziora Popiel na terenie gminy Rymań, przez miejscowość Rymań w kierunku Gościna. Następnie przez Gościno w kierunku Kołobrzegu przez miejscowość Ząbrowo i Charzyno do granicy gmin Siemyśl - Kołobrzeg. Od miejscowości Gościno ścieżka będzie również prowadzić w kierunku miejscowości Dargocice do jeziora Kamica. Jednym z kluczowych odcinków będzie ścieżka z Gościna do Karlina, przebiegająca przez miejscowości: Pobłocie Małe, Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo. Ścieżka prowadzić będzie dalej przez Karlino do miejscowości Brzeźno (do Zakładu Homanit). Wzdłuż trasy ścieżki powstaną miejsca postojowe dla rowerzystów, wyposażone w ławki, stoły, kosze na śmieci itp.

Projekt ma zostać ukończony w 2012 roku.

Całkowita wartość projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) wynosi

17 868 538,23 zł.

            Niniejszy projekt to pierwszy etap budowy ścieżek na terenie gmin wchodzących w skład Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Kolejnym planowanym etapem budowy ścieżek rowerowych będzie ścieżka rowerowa na terenie gminy Kołobrzeg łącząca ścieżkę od granicy gmin Siemyśl-Kołobrzeg ze ścieżką międzynarodową biegnącą w pasie nadmorskim R-2. Pozostałe ścieżki zostaną wybudowane w kierunku miejscowości Karlino - Dygowo, Karlino - Białogard.

Zdjęcia przed rozpoczęciem budowy ścieżek rowerowych:

Budynek dawnego dworca kolejki wąsk. w Karlinie

Most na Dębosznicy Drozdowo-Trzynik

Most nad parsętą_Karlino-Lubiechowo

Most nad rozlewiskiem parsęty Karlino-Lubiechowo

Rymań rampa

Rymań-Drozdowo

Most w Czartkowie

Trzynik 1

Trzynik 2

 Przykładowe elementy miejsc postojowych poniżej.