Wizyta śródokresowa KIK/48

03 lipiec 2014, 12:49 (wiek: 8 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

W dniach 2.06.2014 r – 6.06.2014 r.  odbyła się wizyta śródokresowa projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.
Wizyta została zorganizowana przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

Udział w niej wzięli:
- Małgorzata Zalewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
- Aneta Krzywicka – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
- Jacek Przydróżny -  przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
- Tomasz Dyląg – Naczelnik Wydziału Wdrażania Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy
- Marta Niżałowska-Pactwa – przedstawiciel Władzy Wdrażającej Programy Europejskiej
- Krzysztof Kaczmarek – National Program Officer – Biuro Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy
- Adolf Mirowski – ekspert w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wizytację przeprowadzono w następujących obiektach:
1.  Agencja Kultury i Sportu w Gościnie, ul. Matejki 2,
2.  Budynek Urzędu Gminy w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 56,
3.  Hala sportowa w Gościnie, ul. Grunwaldzka 14,
4.  Gimnazjum w Gościnie, ul. Grunwaldzka 1,
5.  Budynek zaplecza i obsługi stadionu w Gościnie, ul. Ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 70,
6.  Gimnazjum Gminne w Sianowie, ul. Bolesława Chrobrego 4,
7.  Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie, ul. Dworcowa 26a,
8.  Zespół Szkół w Dąbrowie, Dąbrowa 55,
9.  Gimnazjum Gminne w Połczynie-Zdroju, ul. Mieszka I 16,
10. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dzieciowisko” w Świdwinie
11. Świetlica wiejska w Syrkowicach
12. Świetlica wiejska w Mierzynie
13. Basen AQUATUR w Szczecinku, ul. Szczecińska 2, 78-400 Szczecinek
14. Dom Pomocy Społecznej w Krzecku
15. Szpital Powiatowy w Białogardzie – Oddział Rehabilitacyjny
16. Dom Społecznej w Modrzewcu
17. Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Karlinie
18. Turbiny wiatrowe – Szkoła Podstawowa w Karwinie.

W ostatnim dniu w Biurze Związku odbyło się spotkanie  podsumowujące wizytę.