Spotkanie Świąteczne zorganizowane przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

23 grudzień 2014, 14:00 (wiek: 8 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

W dniu 10 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się coroczne Spotkanie Świąteczne, zorganizowane przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ambasady Szwajcarii, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz szerokie grono Beneficjentów funduszy szwajcarskich.

Spotkaniu towarzyszyła radosna, świąteczna atmosfera, urozmaicona konkursami.