Konferencja w ramach projektu KIK/48

26 maj 2015, 12:47 (wiek: 7 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty informuje, że w dniu 12 czerwca 2015r. w Hotelu LEDA SPA w Kołobrzegu odbędzie się konferencja „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy efektywności energetycznej w systemach grzewczych oraz promocja odnawialnych źródeł energii w projektach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

W ramach konferencji zostanie przeprowadzona sesja warsztatowa nt. systemów monitorowania efektów, trwałości rezultatów oraz zamówień publicznych w zakresie kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu.

Serdecznie zapraszamy!