Konkurs Fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”

20 lipiec 2015, 11:36 (wiek: 7 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Uprzejmie informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie ogłosiło Konkurs Fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”. Tematem konkursu jest prezentacja w formie zdjęć efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach którego realizowany jest projekt „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Więcej informacji na temat udziału w konkursie znajduje się na stronie internetowej http://cppc.gov.pl/sppw-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-project-your-future/ oraz na portalu www.facebook.com/sppw.fotokonkursbn.


Pliki:
Plakat_02.pdf4.5 M