Dwie nagrody dla Związku w konkursie "Aktywni dla czystego powietrza"!!!

02 grudzień 2015, 09:33 (wiek: 7 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych

Miło nam poinformować, że Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie otrzymał dwie nagrody  w konkursie „Aktywni dla czystego powietrza” organizowanego przez Ministra Środowiska i Prezesa Stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

I miejsce w kategorii inicjatywa inwestycyjna o wartości większej lub równej 500 000 zł zajął projekt pn.
„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” KIK/48, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W kategorii inicjatywa nieinwestycyjna II miejsce zajął projekt pn.
„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, dofinansowany przez NFOŚiGW oraz WFOSiGW w Szczecinie.

Nagrody w imieniu ZMiGDP odebrał Pan Marek Zawadzki – Członek Zarządu Związku, podczas gali, która odbyła się w dniu 30.11.2015 r. w gmachu Ministerstwa Środowiska.

Konkurs skierowany był do administracji samorządu terytorialnego każdego szczebla, podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji oraz społeczeństwa, mających wpływ na stan jakości powietrza w Polsce i realizujących działania na rzecz poprawy jakości powietrza.