Projekt KIK/48 nagrodzony!

04 grudzień 2015, 12:02 (wiek: 8 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Miło nam poinformować, że Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zajął I miejsce w konkursie „Aktywni dla czystego powietrza” organizowanego przez Ministra Środowiska i Prezesa Stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

Nagroda została przyznana za inicjatywę inwestycyjną o wartości większej lub równej 500 000 zł

pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” KIK/48.

Nagrodę w imieniu ZMiGDP odebrał Pan Marek Zawadzki – Członek Zarządu Związku, podczas gali, która odbyła się w dniu 30.11.2015 r. w gmachu Ministerstwa Środowiska.

Konkurs skierowany był do administracji samorządu terytorialnego każdego szczebla, podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji oraz społeczeństwa, mających wpływ na stan jakości powietrza w Polsce i realizujących działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Związek otrzymał także drugą nagrodę za inicjatywę nieinwestycyjną.

II miejsce w tej kategorii zajął projekt pn.

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”, dofinansowany przez NFOŚiGW oraz WFOSiGW w Szczecinie.