Zaproszenie na uroczystość przekazania certyfikatów dla wybranych obiektów zmodernizowanych w ramach projektu KIK/48

10 marzec 2016, 12:55 (wiek: 8 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaprasza na uroczystość przekazania certyfikatów dla wybranych obiektów zmodernizowanych w ramach projektu KIK/48 pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Uroczystość odbędzie się w dniu 21.03.2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Biura Związku przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie.

Wręczenie certyfikatów poprzedzone zostanie seminarium nt. jakości powietrza w Polsce i walce z niską emisją na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Seminarium poprowadzi Pan Adolf Mirowski.

Serdecznie zapraszamy!

Program spotkania

11.00 - 11.45
Ocena stanu zagrożenia niską i ogólną emisją zanieczyszczeń do powietrza.

11.45 - 12.30
Certyfikacja budynków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza jako metoda weryfikacji różnych rozwiązań i technologii do jej redukcji.

12.30 – 13.30
Omówienie i przekazanie certyfikatów wybranych obiektów współfinansowanych ze środków Swiss Contribution na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.