Wręczenie certyfikatów dla wybranych obiektów zmodernizowanych w ramach projektu KIK/48

23 marzec 2016, 12:37 (wiek: 8 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

W dniu 21 marca 2016 r. w siedzibie Związku miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyła się uroczystość przekazania certyfikatów dla wybranych obiektów zmodernizowanych w ramach projektu KIK/48 pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Podczas spotkania gościliśmy Pana Krzysztofa Kaczmarka z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie

Wręczenie certyfikatów było poprzedzone seminarium nt. jakości powietrza w Polsce i walce z niską emisją na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Prowadzący spotkanie, Pan Adolf Mirowski jest cenionym ekspertem w zakresie odnawialnych źródeł energii. Certyfikaty „PreQurs” będące autorską propozycją prowadzącego spotkanie, potwierdzają stopień i krotność redukcji emisji zanieczyszczeń z budynku do powietrza, odniesionych do obiektów reprezentatywnych (odpowiednio: w Polsce – kotłowni węglowych, a w Unii Europejskiej – kotłowni olejowych). Jest to pierwsze na świecie tego typu podejście do oceny zagrożenia oraz weryfikacji zastosowanych rozwiązań instalacji grzewczych w budynku.

Obiekty modernizowane w ramach projektu KIK/48, są jednymi z pierwszych w Polsce, które otrzymały wyżej wspomniane certyfikaty. Są to:

  • Basen Miejski w Szczecinku za montaż pomp ciepła wraz z przebudową instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania pomp, koszt zadania 1 884 955 zł
  • Świetlica wiejska w Mierzynie (gm. Karlino) za wykonanie węzła cieplnego z pompą ciepła oraz instalacji grzewczych i montaż ogniw fotowoltaicznych, koszt zadania 89 918 zł
  • Świetlica wiejska w Syrkowicach (gm. Karlino) za wykonanie węzła cieplnego z pompą ciepła i montaż ogniw fotowoltaicznych, koszt zadania 83 971 zł
  • Świetlica wiejska w Koziej Górze (gm. Karlino) za wykonanie węzła cieplnego z pompą ciepła wraz z instalacją c.o. i elektryczną oraz montaż ogniw fotowoltaicznych, koszt zadania 93 940,00 zł
  • Warsztat terapii zajęciowej „Iskierka” w Karlinie, za wykonanie węzła cieplnego z pompą ciepła wraz z instalacją elektryczną oraz montaż ogniw fotowoltaicznych, koszt zadania 118 080,00 zł.

Wszystkim gościom i uczestnikom spotkanie dziękujemy za udział.