Wizyta przedstawicieli Darczyńcy

06 maj 2016, 14:05 (wiek: 8 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

W dniu 29 kwietnia 2016 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Darczyńcy projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, KIK/48.

Udział w niej wzięli:

  • Krzysztof Kaczmarek – National Program Officer  w Biurze Szwajcarsko – Polskiego Programu współpracy,
  • Jacek Przydrożny – Starszy specjalista w Departamencie Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju,
  • Jovanka Rouss – Menadżer ds. projektów infrastrukturalnych w Szwajcarii,

Wizyta miała charakter terenowy. Wizytujący odwiedzili budynki Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu ( wykonana modernizacja kotłowni, instalacja kolektorów słonecznych, modernizacja instalacji c.o., termomodernizacja), Dom Pomocy Społecznej w Gościnie (montaż pompy ciepła, instalacja kolektorów słonecznych, modernizacja instalacji c.o.), świetlica wiejska w Syrkowicach ( montaż pompy ciepła, wykonanie instalacji fotowoltaicznych), Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie (montaż pompy ciepła, modernizacja kotłowni, instalacja fotowoltaiczna), Szkoła Podstawowa w Karwnie ( montaż mikroturbin wiatrowych, instalacja fotowoltaiczna).