Konkurs pn. „Odnawialne Źródła Energii”

08 listopad 2016, 13:54 (wiek: 7 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie ogłasza konkurs pt. "Odnawialne źródła energii" skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych gmin członkowskich Związku oraz Gminy Sianów. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną, jak np. ołówek, kredka, pastele, farby, wycinanki itd.

Termin nadsyłania prac do 30.11.2016 r.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.


Pliki:
konkurs.pdf439 K