Konferencja DORZECZE PEŁNE ENERGII za nami

16 grudzień 2016, 16:10 (wiek: 7 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

W dniu 13 grudnia 2016 r. w Hotelu Diva Spa w Kołobrzegu odbyła się konferencja kończąca realizację projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, KIK/48.

Zaproszenie na konferencję przyjęli między innymi:

 • Pan Guido Beltrani Dyrektor Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii
 • Pan Krzysztof Kaczmarek – National Program Officer – Biuro SPPW przy Ambasadzie Szwajcarii
 • Pani Ewa Wnukowska - Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie
 • Pani Katarzyna Czynsz – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie
 • Pan Jacek Chrzanowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Dr Adolf Mirowski – Instytut Certyfikacji Emisji Budynków
 • Dr inż. Diana Samanta Fijałkowska – Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele partnerów projektu KIK/48, użytkownicy zmodernizowanych obiektów, przedstawiciele pozostałych gmin wchodzących w skład Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, przedstawiciele instytucji działających na rzecz ochrony środowiska.

Konferencja poświęcona efektom realizacji projektu była doskonałym miejscem na podsumowanie pięciu lat pracy wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację i rozliczanie przedsięwzięcia.

Na konferencji gościliśmy także młodych przedstawicieli korzystających ze modernizowanych obiektów. W trakcie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Odnawialne źródła energii”. Młodzi artyści przybyli do Kołobrzegu wraz ze swoimi opiekunami.

W dniu poprzedzającym konferencję, tj. 12.12.2016 r. razem z zaproszonymi gośćmi uczestniczyliśmy w części terenowej, podczas której zaprezentowano część z wykonanych inwestycji.

Przeprowadzona została wizytacja następujących obiektów zmodernizowanych w ramach projektu:

 • Świetlica wiejska w Syrkowicach,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie,
 • Pływalnia w Białogardzie
 • Szkoła Podstawowa w Juchowie.

Konferencję prowadziła Pani Monika Dawid – Sawicka.

Wszystkim gościom oraz uczestnikom konferencji dziękujemy za udział.