KIK/48 – efekty realizacji po roku od zakończenia projektu

19 kwiecień 2018, 11:51 (wiek: 6 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Przez 2017 rok użytkownicy obiektów zmodernizowanych w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” dokonywali comiesięcznych odczytów z urządzeń pomiarowych.

Rok po zakończeniu realizacji projektu został opracowany audyt uzyskanych efektów.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano następujące wartości:

energia cieplna wytworzona w lokalnych źródłach ciepła i dostarczona z sieci zewnętrznych dostawców ciepła

110 189,2 GJ/rok

energia cieplna wytworzona w instalacjach pomp ciepła

8 036,61 GJ/rok

energia cieplna wytworzona w instalacjach kolektorów słonecznych

1 573,84 GJ/rok

energia cieplna wytworzona w instalacjach fotowoltaicznych

460,14 GJ/rok

ogółem zużycie energii w budynkach docelowych

120 259,76 GJ/rok

Produkcja instalacji solarnych

437 187,90 kWh

Produkcja pomp ciepła

2 232,39 kWh

Udział energii słonecznej w zużyciu energii słonecznej w budynkach docelowych

1,69 %

Udział energii z ogniw fotowoltaicznych w zużyciu energii w budynkach docelowych

0,38 %

W związku z przyjętym nowym stanowiskiem UOKiK w sprawie możliwości wprowadzania nadwyżek energii elektrycznej do sieci, z instalacji ogniw fotowoltaicznych zostaną zdjęte blokady zabezpieczające przed wypływem energii do sieci.

Zostanie przywrócona właściwa sprawność pracy instalacji, co umożliwi osiągnięcie lepszych wskaźników (założonych w matrycy logicznej projektu).