Podpisano umowę ws. Realizacji Projektu

13 luty 2012, 11:59 (wiek: 11 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

W dniu 30 listopada 2011 r. pomiędzy Ambasadą Szwajcarii w Warszawie i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, KIK/48.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2012r. została podpisana umowa ws. Realizacji Projektu pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty a Instytucją Pośredniczącą.

Z związku z powyższym Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaprasza wszystkich Partnerów Projektu na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2012 r w Biurze Związku przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie.

> Umowa o dofinansowanie projektu w obszarze Środowisko i Infrastruktura