Spotkanie ws. realizacji projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

22 luty 2012, 09:55 (wiek: 10 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty 

W dniu 21 lutego 2012 roku w Biurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się spotkanie ws. realizacji projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, nr KIK/48.


Podczas spotkania zostały omówione zmiany do umowy partnerskiej, procedury dotyczące realizacji projektu oraz wytyczne dot. promocji projektów w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy.


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.